หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-06-02 12:09:47


อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) ทั้งนี้เพื่อหารือการถ่ายทำวีดีโอเพื่อใช้ในการจัดโครงการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้บริหารของคณะ อาจารย์ของแต่ละสาขาวิชา การให้บริการและการติดต่อทางด้านวิชาการ อีกทั้งหน่วยงานและสถานที่ที่สำคัญ