หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลุยระดมความคิด วางแผนยกระดับสินค้าชุมชนคลองโคน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลุยระดมความคิด วางแผนยกระดับสินค้าชุมชนคลองโคน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-03 15:26:16


รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ นำทีม คณาจารย์นักวิจัยลงพื้นที่ ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมหารือระดมความคิดในการต่อยอดและยกระดับสินค้าภายในชุมชน แบ่งเป็นกลุ่มอาหาร ตลาด ร้านค้า และ กลุ่มสินค้าOTOP โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลคลองโคน (กพสต) ร่วมหารือ ทั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นและสอบถามความต้องการในการพัฒนาสินค้าของประชาชนในชุมชน วางแผนการปฏิบัติงานให้สามารถเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้จริง สอดคล้องและเป็นไปตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564)ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

????www.sci.ssru.ac.th

????www.ssru.ac.th

#Science#SSRU#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา