หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากผลิตภัณฑ์มะพร้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 1/2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากผลิตภัณฑ์มะพร้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-11 14:57:29


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากผลิตภัณฑ์มะพร้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 1/2566

     วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากผลิตภัณฑ์มะพร้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในฐานะกรรมการลุ่มน้ำ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม