หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมหารือร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมหารือร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-11 14:53:44


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมหารือร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 

     วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่หารือร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม  เพื่อวางแผนดำเนินโครงการการเพิ่มศักยภาพการอนุรักษ์สัตว์น้ำท้องถิ่น ปลาทู ปูม้า และปลาราหู ด้วยพรรณไม้ชายเลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางพระราชดำริฯ