หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งหารือแนวทาง การดำเนินโครงการยกระดับสินค้าชุมชนคลองโคนในยุค New Normal
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งหารือแนวทาง การดำเนินโครงการยกระดับสินค้าชุมชนคลองโคนในยุค New Normal

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-02 10:10:13


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุค New Normal ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่ทางคณะได้รับมอบหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 10 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ในคราวประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา)