หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สวัสดีปีใหม่ 2567 พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมให้บริการทั้งคณาจารย์และบุคลากร และนักศึกษาด้วยความเต็มใจ
สวัสดีปีใหม่ 2567 พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมให้บริการทั้งคณาจารย์และบุคลากร และนักศึกษาด้วยความเต็มใจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-01-13 14:28:02

สวัสดีปีใหม่ 2567 พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมให้บริการทั้งคณาจารย์และบุคลากร และนักศึกษาด้วยความเต็มใจ
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี