หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับประกอบอาชีพ ลงสู่แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับประกอบอาชีพ ลงสู่แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 14:40:54

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สำหรับประกอบอาชีพ ลงสู่แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ


วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับประกอบอาชีพ ลงสู่แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง เตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริลักษณ์ พันธมาศ  ศิษย์เก่าจากสาขาวิชา  และปัจจุบันทำงานที่ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาและแชร์ประสบการณ์ทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา  วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet