หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-11-15 11:32:04

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565

      วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นำโดย อาจารย์ภาณุพล รัตนปนัดดา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซึ่งจัดให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ขึ้นนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ในสาขาวิชาได้รับฟัง เพื่อนำผลการนำเสนอดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่อไป