หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 16:21:41


ประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านทาง Google Meet ออนไลน์ โดยมี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ ทั้งนี้เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Open House Online และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับครูแนะแนวของโรงเรียน