หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมเปิดหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมเปิดหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-01 17:04:38


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เตรียมเปิดหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน”  

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยประธานและกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรรมอย่างยั่งยืน  ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรม  ซึ่งนำทีมโดย 1. ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช (ประธาน) 2.คุณสุทธิคุณ เทียมประเสริฐ 3. คุณผจญ ศรีบุญเรือง 4.คุณอาทิตย์ เวชกิจ และ 5.คุณทวี จงควินิต