หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > งานเกษียณอายุราชการ “ร้อยความรัก ถักสายใย ร่วมใจมุทิตา” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564
งานเกษียณอายุราชการ “ร้อยความรัก ถักสายใย ร่วมใจมุทิตา” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-01 01:35:44งานเกษียณอายุราชการ “ร้อยความรัก ถักสายใย ร่วมใจมุทิตา”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยความรัก ถักสายใย ร่วมใจมุทิตา” ให้กับบุคลากรที่ได้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2564 ผ่าน Google meet ออนไลน์ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตผ่านวีดีโอจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และแขนงวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม