หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์ พร้อมนักศึกษา สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รองอันดับ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th FIT National Conference
อาจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์ พร้อมนักศึกษา สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รองอันดับ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th FIT National Conference

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 16:09:56


วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์ อาจารย์สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ และมอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวณัฐชยา จันทโรทร และ นางสาวจุฑารัตน์ เสนขวัญแก้ว นักศึกษาผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รองอันดับ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ S009 การทดสอบผลของชุดตรวจคราบเลือดบลูสตาร์บนผ้าชนิดต่างๆ ที่เปื้อน เลือดและผ่านการซักด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าที่มีส่วนประกอบแตกต่างกัน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th FIT National Conference โดยการประชุมจัดขึ้นในรูปแบบGoogle meet ออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565