หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าแนะแนวและรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าแนะแนวและรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-12 13:34:12

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าแนะแนวและรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 และรับสมัครนักศึกษาในรอบโควตาความสามารถทางวิชาการ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก และมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในรอบโควตานี้ด้วย นอกจากนี้ได้เข้าพบผู้บริหารของโรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 2 หน่วยงานในอนาคตต่อไป