หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามนโยบาย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามนโยบาย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-01 10:57:25


    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดการประชุมรองคณบดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีเป็นประธานการประชุม  ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามนโยบายและตัวชี้วัดที่ต้องเร่งดำเนินการในแต่ละฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของคณะฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย