หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมรองคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประชุมรองคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-15.00 น. รูปแบบอ ...
2022-04-26 14:34:26
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงพื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองจ.สมุทรสงครามวันที่ 8 เม.ย.65 รศ.ดร.ชัยศ ...
2022-04-26 14:35:44
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ...
2022-04-19 13:58:40
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรฝ่า ...
2022-04-07 11:16:14
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จัดโครงการพัฒนาความรู้พื้นฐาน และเตรียมความพร้อมทางการเรียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2
วันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ...
2022-04-21 11:21:57
ฝ่ายบริการการศึกษา จัดอบรมการเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก ...
2022-04-21 10:45:33
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางแค ...
2022-04-19 13:56:10
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์
เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2565 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพ ...
2022-04-21 11:19:36
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมนักเรียนในโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม สัปดาห์ที่ 5
เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ ...
2022-04-21 11:25:52
ข่าวย้อนหลัง