หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับประกาศนียบัตรในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) มีแนวปฏิบัติที่ดี “KM Share & Learn 2023”
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับประกาศนียบัตรในกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ...
2023-11-29 10:50:48
ข่าวย้อนหลัง