หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คหกรรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการสร้างธุรกิจอาหารขนาดย่อม
นักศึกษาสาขาคหกรรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการสร้างธุรกิจอาหารขนาดย่อ ...
2021-03-25 12:47:17
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมชมผลงานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ฯ
รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานฝึกประสบการณ์วิชาช ...
2021-03-22 11:04:53
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ หารือการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021
ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริห ...
2021-03-21 00:43:35
ชาวคณะวิทยาศาสตร์ฯ วางแผนแคมเปญการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ฝ่าฟันวิกฤตปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลง
รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ นำทีม ประชุมหารือแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในช่วงวิกฤ ...
2021-03-18 19:23:14
ประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า ...
2021-03-17 14:21:57
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ "ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา"
เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโคร ...
2021-03-15 18:53:24
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโครงการจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ “Big Cleaning Day”
วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ นำทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ เปิดโครงก ...
2021-03-15 11:52:54
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม NEXT GEN NEW WORD
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ  อาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์  อังศุกาญจนกุล ได้รับเชิญเ ...
2021-03-11 20:16:06
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมเรียนรู้ ...
2021-03-11 19:52:02
ข่าวย้อนหลัง