หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จาก สำนักงานการวิจัย ...
2021-11-15 14:57:39
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันจันทร์ ที่ 1 ...
2021-11-15 10:37:59
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมแข่งขัน รายการ Tiparos Challenge2021 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ  ...
2021-11-12 15:48:21
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ร่วมกับ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้ ...
2021-11-12 12:29:32
ฝ่ายแผนงานและกันคุณภาพคณะวิทย์ฯ ประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ฝ่ายแผนงานและกันคุณภาพคณะวิทย์ฯ ประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ ...
2021-11-17 14:01:44
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมทบทวนการบริหารระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมทบทวนการบริหารระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017วันพุธที่ 10 พฤ ...
2021-11-19 15:58:49
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 11/2564
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 11/2564 ...
2021-11-19 15:40:10
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพถวาย แด่สมเด็จพระนางเจ้า สุนันท ...
2021-11-19 15:32:43
ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ...
2021-11-09 16:04:06
ข่าวย้อนหลัง