หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 ...
2021-04-09 11:33:22
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลรับวันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด"โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์" ...
2021-04-09 10:39:32
ประชุมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการจัดแคมเปญการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการคิดจุดคุ้มทุนและการประชาสั ...
2021-04-08 18:38:00
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริห ...
2021-04-08 11:50:19
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นตัวแทนศูนย์ AIC ร่วมนำเสนอแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม
ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ. ...
2021-04-04 20:32:20
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที ...
2021-03-31 17:37:57
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าสร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ...
2021-03-31 13:00:30
การนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 (ออนไลน์) SCI SSRU Mini Conference 2021
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 (ออนไลน์) SCI SSRU ...
2021-03-30 16:03:39
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือวางแผนการจัดกิจกรรม SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021
ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศ ...
2021-03-29 11:50:44
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อม SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021
วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดง ...
2021-03-26 17:45:23
ข่าวย้อนหลัง