หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร ...
2020-02-21 16:58:16
การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ ...
2020-02-21 15:34:34
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ...
2020-02-20 13:04:04
นักกีฬาจานร่อนสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย ให้ร่วมแข่งขันจานร่อนระดับนานาชาติ รายการ Bangkok Hat ครั้งที่ 20
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวเเทนนักกีฬาจานร่อนมหาวิทยาลัย ...
2020-02-18 10:46:04
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพื่อพัฒนาสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เมื่อวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเท ...
2020-02-17 15:38:25
นิติวิทยาศาสตร์ นำทีมนักศึกษา ศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดย ...
2020-02-17 15:08:04
กิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา อบรมการทำขนมไทยสูตรชาววัง(ขนมสำปันนี)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 26103 เวลา 13.30 – 16.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะว ...
2020-02-17 14:16:07
วิทย์ฯกีฬา ส่งต่อความรัก จัดกิจกรรม Sports Science Valentine’s day
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจ ...
2020-02-17 13:11:52
ข่าวย้อนหลัง