หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้บริหารประชุมสัญจรออนไลน์ พบสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้บริหารประชุมสัญจรออนไลน์ พบสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ ...
2021-10-25 13:43:26
ผู้บริหารประชุมสัญจรออนไลน์ พบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้บริหารประชุมสัญจรออนไลน์ พบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัน ...
2021-10-22 15:12:39
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสมุทรสาครและจัง ...
2021-10-22 14:45:56
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับโล่รางวัล ระดับเงิน(ดีมาก) Green Youth ประจำปี 2563 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับโล่รางวัล ระดับเงิน(ดีมาก)Green Youth ประจำปี 2563 เ ...
2021-10-20 16:42:40
ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (ออนไลน์)
ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (ออนไลน์)วันที่ 20 ต ...
2021-10-20 12:46:09
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยง ...
2021-10-19 15:45:11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมจัดลำดับครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมจัดลำดับครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พศ.2 ...
2021-10-19 13:35:30
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ติดอันดับนักวิจัยในฐานข้อมูล Google Scholar โดย สำนัก “AD Scientific Index” (Alper-Doger Scientific Index)
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ติดอันดับนักวิจัยในฐานข้อมูล Google Scholar โดย สำนัก &ld ...
2021-10-18 16:10:40
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อวันเสาร์ที่ 16 และวัน ...
2021-10-18 11:15:49
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการ "สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แบบไฮบริดจ์ด้วยไมโครไซต์ความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์" (ออนไลน์)
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการ "สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แบบไฮบริดจ์ด้วย ...
2021-10-18 11:26:14
ข่าวย้อนหลัง