หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th FIT National Conference
วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ...
2022-06-14 15:46:49
ศูนย์วิทยาศาสตร์ประชุมนักวิทยาศาสตร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  2565  เวลา 10.00 –12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ ก ...
2022-06-14 15:57:22
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 4 The 4th FIT National Conference
วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รักษาการหั ...
2022-06-14 15:59:22
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมวิพากษ์หลักสูตร Sandbox
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิ ...
2022-06-14 15:48:23
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการทำงาน หลักสูตร “BEYOND YOUR BEST”
วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจ ...
2022-05-19 15:02:18
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ8 เดือน)
วันอังคาร ที่  17 พฤษภาคม 2565 บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมติดตา ...
2022-05-17 15:44:10
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมบุคลากรด้านสิ่ ...
2022-06-14 15:26:05
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระ ...
2022-06-14 15:05:48
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จับมือผู้ประกอบการ พัฒนาหลักสูตร Sandbox ด้านนวัตกรรมอาหาร
วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี มอบหมายให้ ผู้ช่ว ...
2022-06-14 17:22:37
ข่าวย้อนหลัง