หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็น ...
2022-06-22 14:58:25
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประ ...
2022-06-22 15:02:49
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็น ...
2022-06-14 15:42:02
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเท ...
2022-06-02 18:28:33
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่งปรับแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เร่งปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับคำชี้แนะจากนายกสภามหาวิทยาล ...
2022-06-02 17:06:31
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
2022-06-01 15:15:31
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ ...
2022-06-01 13:38:34
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ ...
2022-06-14 15:40:14
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ...
2022-06-14 15:56:17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล แช่มช้อย สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็น Chairman ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th FIT National Conference
วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล แช่มช้อย อาจารย์สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยา ...
2022-06-14 15:54:30
ข่าวย้อนหลัง