หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

คณบดีและตัวแทนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Retreat “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”
วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิ ...
2022-06-22 14:54:05
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ...
2022-06-22 15:09:14
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็น ...
2022-06-22 14:58:25
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประ ...
2022-06-22 15:02:49
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็น ...
2022-06-14 15:42:02
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเท ...
2022-06-02 18:28:33
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่งปรับแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เร่งปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับคำชี้แนะจากนายกสภามหาวิทยาล ...
2022-06-02 17:06:31
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
2022-06-01 15:15:31
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ ...
2022-06-01 13:38:34
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ ...
2022-06-14 15:40:14
ข่าวย้อนหลัง