หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือแนวทางการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ โรงเรียนในเครือข่าย
วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ ...
2022-06-22 16:13:02
ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือแนวทางก ...
2022-06-23 10:47:05
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้กับ อบต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตรา ...
2022-06-23 11:41:59
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก"
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเ ...
2022-06-23 10:53:38
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประ ...
2022-06-22 16:15:36
ศูนย์วิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
เมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 26109 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทค ...
2022-06-23 11:51:51
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศา ...
2022-06-23 14:05:53
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสอบวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสอบวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์ว ...
2022-06-14 13:19:27
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประ ...
2022-06-13 14:05:58
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรชีวภาพ
วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรชีวภาพ นำโดย ...
2022-06-22 15:26:34
ข่าวย้อนหลัง