หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เครื่องมือวัดปริมาณสารโลหะหนักโดยเทคนิค High Resolution Spectrophotoscopy”
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จ ...
2018-06-19 11:20:39
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งประชุมอย่างต่อเนื่อง หารือการปรับปรุงเว็บไซต์
วันที่  13 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที หั ...
2018-06-14 14:41:11
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งวางแผนงานกิจกรรม 80 ปี สวนสุนันทา
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ&nb ...
2018-06-14 14:34:21
ประชุมจัดทำข้อมูลศักยภาพหน่วยงาน กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร ...
2018-06-14 14:22:39
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ค ...
2018-06-08 11:18:25
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งดำเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษ ...
2018-06-08 09:42:28
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ นำโดย ผู ...
2018-06-08 09:37:02
ประชุมการติดตามงานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมการติดตามงานการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิ ...
2018-06-04 14:22:57
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 26108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู ...
2018-05-30 16:27:32
ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู ...
2018-05-30 11:00:11
ข่าวย้อนหลัง