หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ประชุมนักวิทยาศาสตร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  2565  เวลา 10.00 –12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ ก ...
2022-05-25 10:56:02
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 4 The 4th FIT National Conference
วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที  รักษาการห ...
2022-05-25 10:16:34
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมวิพากษ์หลักสูตร Sandbox
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิ ...
2022-05-23 13:43:25
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการทำงาน หลักสูตร “BEYOND YOUR BEST”
วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจ ...
2022-05-19 15:02:18
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ8 เดือน)
วันอังคาร ที่  17 พฤษภาคม 2565 บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมติดตา ...
2022-05-17 15:44:10
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมบุคลากรด้านสิ่ ...
2022-05-12 10:52:24
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระ ...
2022-05-11 15:24:02
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อขอประเมินค่างาน และการขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2
วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อขอประเมินค่างา ...
2022-05-10 17:35:47
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระดมความคิด จัดทำหลักสูตร Sandbox ด้านสิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ ...
2022-05-17 10:57:13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทค ...
2022-05-17 10:47:17
ข่าวย้อนหลัง