หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

อาจารย์และตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับการสัมภาษณ์ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น กับ คณะ Times Higher Education (THE)
อาจารย์และตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับการสัมภา ...
2022-10-06 17:36:11
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2565     เมื่อวันศุกร์ที่ ...
2022-09-24 11:01:01
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 2เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมพลิกโฉมมหาวิ ...
2022-09-24 08:50:01
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมหารือแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กับสถานประกอบการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมหารือแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กับสถานประ ...
2022-09-16 16:19:12
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เข้าอบรมการประกอบอาหารจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "SHARP"
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เข้าอบรมการประกอบอาหารจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า  & ...
2022-09-13 21:18:51
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือแนวทางการทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ ARSA Productions.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือแนวทางการทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ ARSA Productions.&nb ...
2022-09-24 13:43:51
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมการจัดทำเอกสารในระบบ ISO/IEC 17025 : 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม การจัดทำเอกสารในระบบ ISO/IEC 17025 : 2017          ...
2022-09-05 20:42:34
ศูนย์วิทยาศาสตร์ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ออกเก็บตัวอย่างน ...
2022-08-17 09:04:18
ข่าวย้อนหลัง