หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมติดตามผลงบประมาณ
วันที่ 9 เมษายน 2561 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำโดย อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนง ...
2018-04-09 15:24:59
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา
วันที่ 4 เมษายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโคร ...
2018-04-09 10:22:49
ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ในต่างประเทศ
วันที่ 3 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาช ...
2018-04-09 10:09:22
โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ “พลังงานมีค่า ขยะมีตังค์”
วันที่ 30 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ &ldq ...
2018-04-02 16:34:49
Big Cleaning Day 2018
วันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ Big Cleaning Day 2018 โดยมีจุดประสงค์ เพ ...
2018-04-02 16:32:34
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
วันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ โดย ผู้ ...
2018-04-02 16:29:30
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประช ...
2018-03-27 11:38:59
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเผยแพร่วารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเผยแพร่วารสารวิชาก ...
2018-03-27 11:36:53
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ “พลังงานมีค่า ขยะมีตังค์”
วันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความ ...
2018-03-23 12:08:53
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ ...
2018-03-23 09:21:47
ข่าวย้อนหลัง