หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาว ...
2021-05-12 13:37:37
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแนวทางการดำเนินงานพร้อมรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วาระพิเศษ) โดยการประชุมออนไลน์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ ...
2021-04-21 18:00:13
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ...
2021-04-20 09:12:37
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมผู้บริหาร ผลักดันตัวชี้วัด และสร้างเคมเปญในการรับสมัครนักศึกษา
รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท ...
2021-04-10 15:02:08
ประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 ...
2021-04-09 11:33:22
ประชุมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการจัดแคมเปญการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการคิดจุดคุ้มทุนและการประชาสั ...
2021-04-08 18:38:00
การนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 (ออนไลน์) SCI SSRU Mini Conference 2021
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 (ออนไลน์) SCI SSRU ...
2021-03-30 16:03:39
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือวางแผนการจัดกิจกรรม SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021
ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศ ...
2021-03-29 11:50:44
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ หารือการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021
ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริห ...
2021-03-21 00:43:35
ชาวคณะวิทยาศาสตร์ฯ วางแผนแคมเปญการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ฝ่าฟันวิกฤตปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลง
รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ นำทีม ประชุมหารือแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในช่วงวิกฤ ...
2021-03-18 19:23:14
ข่าวย้อนหลัง