หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์แ ...
2017-11-14 13:25:39
SCI Open House 2017 กิจกรรมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่วันที่สอง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ ประจำปี 2560 ต่อเ ...
2017-11-09 09:30:39
กิจกรรมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House SSRU 2017) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House SS ...
2017-11-09 09:26:58
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครัครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประ ...
2017-11-09 09:23:06
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา ค ...
2017-10-31 15:12:37
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ ...
2017-10-31 15:06:53
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
         เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโ ...
2017-10-24 16:09:52
ข่าวย้อนหลัง