หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

วิทย์ฯกีฬา จัดโครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกาย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
       เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงยิมชั้น 3 ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ...
2019-11-18 17:02:13
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศ ...
2019-11-14 14:48:35
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศ ...
2019-11-14 11:52:42
การประชุมสวนสนุันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ ...
2019-11-11 14:55:35
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดป ...
2019-10-31 17:02:59
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
        เมื่อวันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห ...
2019-10-30 18:03:33
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 อาคารคณะวิทยาศาส ...
2019-10-24 15:44:38
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบ ...
2019-10-17 15:49:12
ข่าวย้อนหลัง