หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26109 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดป ...
2019-08-23 10:35:11
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช ...
2019-08-21 15:49:53
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ควบสองสาขาวิชา ผนึกกำลังด้านวิชาการ ตอบสนองตลาดงาน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ควบสองสาขาวิชา ผนึกกำลังด้านวิชาการ ตอบสนองตลาดงานเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 & ...
2019-08-19 14:45:14
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการเก็บขยะรวมใจสานสายใยน้องพี่ ประจำปี 2562
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะรวมใจสานสายใยน้องพี่ ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ...
2019-08-19 14:20:40
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม“สู่มืออาชีพ”
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรี ...
2019-08-13 15:50:47
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรม เทคนิคการสกัดน้ำมันจากพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศ ...
2019-08-13 14:49:04
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จัดอบรมปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่
เมื่อวันที่ 5 และ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2019-08-08 11:04:53
2 สาขาวิชา ผนึกกำลังพัฒนาหลักสูตร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาชีววิทยา และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิ ...
2019-08-07 14:07:42
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบริการวิชาการ หลักสูตร“การปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยง และโอกาสตามมาตรฐาน ISO/IEC17025”
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ได้จ ...
2019-08-07 10:46:05
ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประ ...
2019-07-30 14:52:05
ข่าวย้อนหลัง