หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยง ...
2021-10-19 15:45:11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมจัดลำดับครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมจัดลำดับครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พศ.2 ...
2021-10-19 13:35:30
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อวันเสาร์ที่ 16 และวัน ...
2021-10-18 11:15:49
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการ "สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แบบไฮบริดจ์ด้วยไมโครไซต์ความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์" (ออนไลน์)
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการ "สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แบบไฮบริดจ์ด้วย ...
2021-10-18 11:26:14
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2564 (ออนไลน์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2564 (ออนไ ...
2021-10-15 12:31:37
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเ ...
2021-10-14 01:44:02
ข่าวย้อนหลัง