หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยา ...
2019-02-20 16:22:16
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการสร้างอาชีพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างอาชีพตามวิถีเศรษฐก ...
2019-02-18 11:16:12
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ณ อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวทัศนี ...
2019-02-18 11:01:44
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ...
2019-02-14 14:12:28
ประชุมคณะกรรมการวารสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ...
2019-02-12 15:28:33
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ ...
2019-02-06 17:10:54
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดโครงการนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์ นำโดย ...
2019-02-04 15:06:40
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าสนับสนุนการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา จัดงานประชุมวิชาการ SCI SSRU Mini Conference 2019 ครั้งที่ 2
วันที่ 31 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ประจำ ...
2019-02-01 16:29:31
3 สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าโครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม จังหวัดนครปฐม
         วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์กัญญ ...
2019-01-30 16:45:36
ข่าวย้อนหลัง