หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุน เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562    &nb ...
2018-10-12 10:41:01
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562
ด้วย สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได ...
2018-10-03 15:59:35
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี SMART SCIENCE 4.0
วันที่ 27 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รอง ...
2018-09-28 10:31:44
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 27 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2018-09-27 11:14:53
ประชุมผู้บริหารประจำคณะ
วันที่ 24 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารประจำคณะ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ...
2018-09-24 16:02:04
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดประชุมวิพากษ์ 2 หลักสูตร
วันที่ 21 กันยายน 2561 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จั ...
2018-09-21 16:23:47
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 อาคาร 26 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ ...
2018-09-11 18:25:55
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)
ด้วย ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการ ...
2018-09-03 16:19:25
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท จัดประชุมคณะกรรมการพั ...
2018-08-17 17:15:32
เก็บขยะรวมใจ สานสายใยน้องพี่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดโครง ...
2018-08-17 16:37:53
ข่าวย้อนหลัง