หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ ต่อเนื่องวันที่สอง
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงเ ...
2018-08-09 15:22:36
สาขาวิชาเคมี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ...
2018-08-09 14:46:55
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ปร ...
2018-08-08 14:40:12
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการ ส่งนักศึกษาเข้าฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ Kazan Federal University สหพันธรัฐรัสเซีย
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางนำนักศึกษาเข้าฝ ...
2018-08-08 13:25:37
ประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
วันที่ 3 สิงหาคม ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ...
2018-08-08 13:21:07
ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นป ...
2018-08-07 08:40:02
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลัก ...
2018-08-02 10:08:50
ประชุมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณ ...
2018-08-01 16:56:54
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เดินหน้าพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอ ...
2018-07-20 18:21:54
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย ...
2018-07-20 18:22:12
ข่าวย้อนหลัง