หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการแนะแนวต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย  โทวิชา ...
2018-02-13 13:04:12
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ฯ
วันที่ 8 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
2018-02-13 12:56:31
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งผลักดันสาขาวิชาฯ ประสานการทำข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) กับสถานประกอบการ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อม ...
2018-02-08 16:00:58
ประชุมวิชาการสัญจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อม ...
2018-02-08 15:57:56
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดประชุมนักวิทยาศาสตร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยรองศาส ...
2018-02-08 15:55:14
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท MFEC Public company Limited
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2018-02-05 09:10:45
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่ 31 มกราคม 2561 ฝ่ายบริการการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการจัดการความรู้ การพัฒนาศั ...
2018-02-01 11:37:37
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย  โทวิชา รองคณบด ...
2018-02-01 11:27:39
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ออกเดินสายแนะแนวต่อเนื่อง โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
วันที่ 25 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ ...
2018-01-26 10:49:44
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 26108 คณะวิทยาศาสตร์ฯ     & ...
2018-01-26 10:32:43
ข่าวย้อนหลัง