หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น และ นักวิจัยระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น และ นักวิจั ...
2022-07-26 13:29:14
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ...
2022-07-28 09:29:45
ประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ2565 ครั้งที่ 2
ประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ2565 ครั้งที่ 2วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาค ...
2022-07-11 16:02:55
ประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
ประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ2565 ครั้งที่ 2วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาค ...
2022-07-11 16:01:30
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารแพะในรูปแบบอาหารเม็ดจากหญ้าแพงโกล่า ณ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารแพะในรูปแบบอาหารเม็ดจากหญ้าแพงโกล่า ณ ตำบ ...
2022-07-11 15:59:44
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน          เมื่อวัน ...
2022-07-11 15:57:58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565วันพุธที่ 6 กรกฎา ...
2022-07-11 15:54:43
คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ในนามของ "โลตัสส์")
คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ในน ...
2022-07-11 15:53:12
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ...
2022-07-11 15:49:21
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564วันพุธที่ 6 กรกฎาค ...
2022-07-11 15:46:47
ข่าวย้อนหลัง