หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลคลองโ ...
2022-06-07 14:30:31
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลท่าคา ...
2022-06-07 14:28:39
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคน ...
2022-06-07 14:26:47
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับคุณนิวัติ ปากวิเศษ ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว-ดำเนินสะดวก จำกัด เพื่อหาแนวทางในการสร้าง MoU
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับคุณนิวัติ ปากวิเศษ  ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว-ดำเนิ ...
2022-06-07 14:24:33
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจากแขนงวิชาเคมี โชว์ตัวในเวทีการค้าระดับโลก
แขนงวิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้นำนวัตกรรม “CO ...
2022-06-14 15:50:13
คณะวิทย์ฯดำเนินโครงการจัดทำกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง จังหวัดระยอง
คณะวิทย์ฯดำเนินโครงการจัดทำกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้ ...
2022-06-07 14:16:09
ข่าวย้อนหลัง