หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ...
2022-08-17 09:20:12
คณบดีคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณบดีคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ ...
2022-08-15 14:21:40
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการไกล่เกลี่ยและชี้ขาดข้อพิพาท ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการไ ...
2022-08-15 09:47:46
ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช ...
2022-08-15 15:13:42
วิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมห้องเรียนสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อวั ...
2022-08-15 15:09:55
คณะวิทย์ฯ พร้อมด้วยครูและนักเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทร ลงพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ พร้อมด้วยครูและนักเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทร ลงพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองโคน อ.เม ...
2022-08-15 15:08:21
การประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธ ...
2022-08-15 15:05:53
คหกรรมฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม Cooking Show กับกะทิเรียลไทย
คหกรรมฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม Cooking Show กับกะทิเรียลไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ...
2022-08-15 15:01:57
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564  ...
2022-07-27 14:02:29
ข่าวย้อนหลัง