หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

คณะวิทย์ฯดำเนินโครงการจัดทำกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง จังหวัดระยอง
คณะวิทย์ฯดำเนินโครงการจัดทำกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้ ...
2022-05-25 22:27:41
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม “สวนสุนันทา พารุ่ง” กับ รับตรงรอบ 4 Direct Admission
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาส ...
2022-05-20 15:51:49
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ ...
2022-05-20 10:35:38
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2022-05-20 09:53:35
คณบดีฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดการลุ่มน้ำของประเทศ 22 ลุ่มน้ำ ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง
คณบดีฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดการลุ่มน้ำของประเทศ 22 ลุ่มน้ำ ในฐานะเป็นผู้ทรง ...
2022-05-18 15:59:33
การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ ...
2022-05-17 14:23:44
คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือการทำความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนมะนาวบ้านแพ้ว
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทค ...
2022-05-12 15:57:09
ข่าวย้อนหลัง