หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้ากราบนมัสการ พระราชาคณะชั้นธรรม เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจา ...
2018-06-20 11:48:12
สวนสุนันทาผลักดันคณะวิทยาศาสตร์ฯ จับมือร่วมกับ UAE มุ่งพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่ว ...
2018-06-15 18:33:33
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่ว ...
2018-06-15 16:31:41
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
วันที่ 30 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดประชุมผู้บริหารคณะ ทั้งนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โ ...
2018-05-09 11:01:14
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ 26 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศ ...
2018-05-09 10:25:41
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วม “รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”
วันที่ 25 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้ว ...
2018-05-09 09:51:07
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการประกวดงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์     & ...
2018-04-24 14:26:18
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทำบุญ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์
วันที่ 10 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ ...
2018-04-24 14:20:25
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาไทย
วันที่ 3 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาไท ...
2018-04-09 10:11:59
ข่าวย้อนหลัง