หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาส ...
2019-12-09 14:19:00
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
       เช้าวันนี้ (4 ธันวาคม 2562) ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์แล ...
2019-12-04 11:48:27
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินเยี่ยมชมกิจกรรม SCI Open House 2019
      วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ...
2019-12-03 18:01:15
เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SCI Open House 2019
     ด้วย ในระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด ...
2019-12-02 18:21:05
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบหารือกับ Dean of Faculty of Science, University of Hradec Králové ณ สาธารณรัฐเช็ก
        เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ...
2019-11-27 11:09:40
ข่าวย้อนหลัง