หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำโดย ผู้ช่วยศาสตรา ...
2019-06-17 15:10:46
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับมอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อการต่อยอดการพัฒนางานวิจัย
            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ...
2019-06-17 13:25:33
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 26109 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมแลกเปลี่ ...
2019-06-14 18:01:32
ซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารศูน ...
2019-06-13 18:59:31
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม ...
2019-05-31 14:00:22
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ฯ อบรมการใช้งานเว็บไซต์ SSRU Academic Search (Webometrics)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ SSRU Aca ...
2019-05-27 15:17:42
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร ...
2019-05-16 15:44:20
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานงานนอกสถานที่
เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโ ...
2019-05-01 13:08:44
กิจกรรมกีฬาภายในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 24 เมษายน 2562 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิทยา ...
2019-04-26 15:43:21
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากนายกสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข ...
2019-04-25 09:36:25
ข่าวย้อนหลัง