หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาไทย
วันที่ 3 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาไท ...
2018-04-09 10:11:59
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ที่ผลงานได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
ตามที่ อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำกา ...
2018-03-23 09:38:23
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ผ ...
2018-03-23 09:32:58
บรรยากาศการสอบ TCAS (Portfolio) รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์ TCAS (Portfolio) รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2 ...
2018-03-07 15:29:00
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ขอแสดงความยินดี กับ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1
วันที่ 1 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบครุยวิทยฐานะบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และการมอบเ ...
2018-03-05 10:25:28
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับเกียรติบัตรการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ 15 มกราคม 2561 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับเกียรติบัตรการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากา ...
2018-01-19 16:07:52
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา ...
2018-01-03 15:02:34
ข่าวย้อนหลัง