หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

คณะอาจารย์จากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะอาจารย์จากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาหาร คณะ ...
2022-10-06 12:59:17
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ยกระดับให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้นาเกลือทะเลไทย จังหวัดสมุทรสงคราม
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ยกระดับให้เป็น ศูนย์การเรี ...
2022-09-22 21:00:09
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่สำรวจความต้องการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วิสาหกิจชุมชนส้มโอแปลงใหญ่บางสะแก จ.สมุทรสงคราม
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่สำรวจความต้องการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วิสาหกิจ ...
2022-09-21 09:00:41
รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติเป็ ...
2022-09-20 11:38:50
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม The First Researcher Networking Forum on Thematic Area 1: Climate Change
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม The First Researcher Networking Forum on The ...
2022-09-19 16:22:58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว-ดำเนินสะดวก จำกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ สหกรณ์ผู้ป ...
2022-09-16 16:23:08
ประชุมรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นำโ ...
2022-09-16 14:20:48
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565      ...
2022-09-15 11:49:13
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัย ...
2022-09-24 13:26:37
ข่าวย้อนหลัง