หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับเกียรติบัตรการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ 15 มกราคม 2561 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับเกียรติบัตรการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากา ...
2018-01-19 16:07:52
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา ...
2018-01-03 15:02:34
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณ ...
2018-01-03 14:57:31
คณาจารย์คณะวิทย์ฯ เยือนฮ่องกง คว้ารางวัล “ผลงานนวัตกรรมและการออกแบบระดับนานาชาติ”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการส่งผลงานนวัตกร ...
2017-12-20 14:41:59
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่  6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ     ...
2017-12-12 16:13:29
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญ เนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ"
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้ว ...
2017-12-12 16:06:24
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2560
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร ...
2017-11-09 09:06:38
ข่าวย้อนหลัง