หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

การสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมสรร ...
2021-02-23 15:52:30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่สำรวจนาเกลือ ผลักดันเพื่อเข้าสู่สินค้า GI
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีพร้อมทีมนักวิจัย ได้ประชุมหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานเ ...
2021-02-17 11:24:17
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์รับมอบเครื่องนวดแป้งขนมปัง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบเครื่องนวดแป้งขนมปัง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ได้ ...
2021-02-15 11:43:08
ศูนย์วิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างน้ำในโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ คลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในบริเวณคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุ ...
2021-02-13 02:37:05
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกอบอาหารยุโรป โดยเชฟมืออาชีพ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกอบอาหารยุโรป โดยเชฟมืออาชีพ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สาข ...
2021-02-12 16:55:40
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามนโยบาย
    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรา ...
2021-02-01 10:57:25
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มก ...
2021-01-26 15:21:58
ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/25 ...
2021-01-25 16:07:33
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เปิดโลกทัศน์ เดินหน้าสร้างความร่วมมือเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานความรู้ สู่ภาคอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒ ...
2021-01-22 13:37:18
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
เช้าวันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ...
2021-01-21 12:08:32
ข่าวย้อนหลัง