หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัล CHALLENGER AWARD ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัล CHALLENGER AWARD ในกิจกรรม SSRU KM SH ...
2021-09-18 18:36:11
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัล BEST PRACTICE AWARD ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัล BEST PRACTICE AWARD ในกิจกรรม SSRU KM ...
2021-09-18 18:33:25
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัล GOOD PRACTICE AWARD ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัล GOOD PRACTICE AWARD ในกิจกรรม SSRU KM ...
2021-09-18 18:31:05
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 5 รางวัล ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 5 รางวัล ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564วันศุกร์ท ...
2021-09-18 18:21:09
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ “เทคนิค ...
2021-09-16 23:04:46
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอผลงาน ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอผลงาน ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ ...
2021-09-16 22:19:18
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอผลงาน การพัฒนารูปแบบการจัดส่งเอกสารในระบบ e – office ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอผลงาน การพัฒนารูปแบบการจัดส่งเอกสารในระบบ e – offic ...
2021-09-16 01:31:25
บุคลากรสายวิชาการคณะวิทย์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกลการออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ การวัดผลประเมินผลด้วย Application
บุคลากรสายวิชาการคณะวิทย์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกลการออกแบบการเ ...
2021-09-13 13:55:11
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบอุปกรณ์พื้นฐานในการเรียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบอุปกรณ์พื้นฐานในการเรียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษาในช่วงสถา ...
2021-09-02 12:08:26
ข่าวย้อนหลัง