หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ...
2018-11-21 17:29:06
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ...
2018-11-20 13:31:14
รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 4
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีท ...
2018-11-19 14:54:03
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562
เมื่อวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    คณะ ...
2018-11-15 18:57:01
ข่าวย้อนหลัง