หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุน ผลักดันนักศึกษา ฝึกอบรมภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Kazan Federal University สหพันธรัฐรัสเซีย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนก ...
2018-07-11 10:08:10
นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารายงานตัวกับคณบดีและผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากจบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ อย่างสมบูรณ์
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ นักศึกษาสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนเดินทางไปฝึ ...
2018-06-29 10:01:23
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที หัวหน ...
2018-05-24 16:05:29
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดโครงการทักษะชีวิต เปิดหมวกขอรับเงินบริจาค เพื่อมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทักษะ ...
2018-05-25 09:10:23
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2018-05-09 11:12:44
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำนักศึกษาเข้าเ ...
2018-05-09 10:58:12
สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์และบริษัท IKA จัดอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานแก่นักศึกษา
เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ ...
2018-05-09 10:55:11
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบด ...
2018-05-09 10:51:01
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศไต้หวัน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ซึ่งได้รับทุนสนับ ...
2018-05-09 10:42:21
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับผลโหวต เป็น Miss Congeniality ในโครงการ Asean Youth Camp2018
วันที่ 24-30 เมษายน 2561 นางสาวจิราภรณ์ แสงสร้อย ผู้แทนนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิ ...
2018-05-09 10:40:25
ข่าวปัจจุบัน