หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช ...
2018-12-11 15:36:18
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดแสดงผลงานการฝึกป ...
2018-12-06 10:25:14
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ รายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผ ...
2018-12-04 17:43:00
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ...
2018-11-28 10:13:46
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยา ...
2018-11-27 09:48:46
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทค ...
2018-11-23 16:20:48
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ...
2018-11-21 17:29:06
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ...
2018-11-20 13:31:14
ข่าวปัจจุบัน