หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ ...
2017-10-31 15:06:53
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 1
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์ ...
2017-10-25 17:30:46
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2017-10-25 17:31:22
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการให้ความร ...
2017-10-25 11:58:22
โครงการประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป ...
2017-10-24 17:09:29
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย JAIST ประเทศญี่ปุ่น
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย ศิษย์เก่า ...
2017-10-24 16:20:32
แสดงความยินดี กับ นางสาวเบญจพร จันทร์เพ็ญ นักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับทุนโครงการ สควค. ศึกษาต่อปริญญาโทเพิ่มเติม ณ ประเทศออสเตรเลีย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจพร จันทร์เพ็ญ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาส ...
2017-10-24 16:21:06
นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี ได้เข้าพบอธิการบดี และคณบดี ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
“ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย ได้เข้าพบอธิการบดี และคณบดี พ ...
2017-10-24 16:21:16
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
         เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโ ...
2017-10-24 16:09:52
ข่าวปัจจุบัน