หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อาจารย์สาขาวิชาเคมี ให้สัมภาษณ์แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านรายการ MHESI Inside ช่อง MOST Science Chanel
เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่าอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิ ...
2020-06-15 16:16:41
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2020-05-15 15:05:44
ประชุมการจัดการระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และผู้อำ ...
2020-05-05 17:22:24
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เ ...
2020-04-22 12:47:11
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์ COVID-19
เช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารประจำคณะ ได้แก ...
2020-04-13 12:58:14
สาขาวิชาเคมี ถ่ายทอดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเลื่องชื่อ ผ่านรายการช่อง MOST SCIENCE CHANNEL
เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.พลอ ...
2020-03-20 13:44:08
ประชุมแผนการจัดตารางการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ฝ่ายบริการการศึกษ ...
2020-03-19 11:06:25
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์ COVID-19
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ ...
2020-03-18 11:07:31
นักศึกษาเคมี คว้าโล่พร้อมเงินรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA2020
เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาส ...
2020-03-17 16:34:51
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญผ ...
2020-03-17 16:33:26
ข่าวปัจจุบัน