หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมคณะ
กิจกรรมคณะ

อบรมการทำอาหาร
ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมการทำอาหารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2018-10-10 16:35:29
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "หุ่นฟิตชีวิตเปลี่ยน"
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป !!! ...
2018-02-13 18:16:33
4 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม 5 ส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ...
2017-10-30 09:32:53
ข่าวปัจจุบัน