หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
ประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-17 11:44:08


         วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้การประชุมมี เรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ การจัดทำงบลงทุน จัดซื้อครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์และโครงการจัดหารายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับการจัดซื้อวัสดุและสารเคมี