หน้าหลัก > ประกาศ

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2) รูปแบบ Online
ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2) ร ...
2021-06-08 18:55:19
ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษารอบที่ 2 (โควต้าและทุนเพชรสุนันทา) ประจำปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษา รอบที่ 2 (โควต้าและทุนเพชรสุนันทา)ประจำปีการศึกษ ...
2021-05-28 16:09:57
การประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่3
SCI SSRU Mini Conference 2021การประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่3กำหนดการ Mini- ...
2021-03-26 15:21:00
รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 Portfolio รอบที่ 1
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง www.ssru.ac.thสมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.t ...
2020-10-02 14:09:25
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการนวัตกรรมอาหารฉายรังสี
กติกาประกวดนวัตกรรมอาหาร.pdfใบสมัครประกวดอาหารฉายรังสี (1).docแบบประเมินเบื้องต้นการฉายรังสี.pdf ...
2020-07-13 11:51:16
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562
         ด้วย สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อ ...
2018-10-05 13:50:21
ศูนย์วิทยาศาสตร์ หารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กองเคมีวิเคราะห์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
        วันที่ 25 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ ...
2018-09-26 11:11:49
ประชุมผู้บริหารประจำคณะ
         วันที่ 24 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ ...
2018-09-26 11:08:55
ประกาศย้อนหลัง