หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่3
SCI SSRU Mini Conference 2021การประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่3กำหนดการ Mini- ...
2021-03-26 15:21:00
รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 Portfolio รอบที่ 1
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง www.ssru.ac.thสมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.t ...
2020-10-02 14:09:25
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการนวัตกรรมอาหารฉายรังสี
กติกาประกวดนวัตกรรมอาหาร.pdfใบสมัครประกวดอาหารฉายรังสี (1).docแบบประเมินเบื้องต้นการฉายรังสี.pdf ...
2020-07-13 11:51:16
รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 admission 2563 ด่วน!!!
เตรียมตัวให้พร้อม !!! สำหรับน้องๆที่ไปต่อรอบที่ 4 Admissionเริ่ม 7 - 20 พฤษภาคม 2563 นี้ !!!คณะวิทยา ...
2020-05-13 13:23:12
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่2/2562 และแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่1) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่2/2562 และแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรีย ...
2020-04-30 12:43:25
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562
         ด้วย สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อ ...
2018-10-05 13:50:21
ศูนย์วิทยาศาสตร์ หารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กองเคมีวิเคราะห์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
        วันที่ 25 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ ...
2018-09-26 11:11:49
ประกาศย้อนหลัง