หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา เพิ่มทักษะอาจารย์ต่อยอดสู่การสร้างบุคลากรมืออาชีพ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา เพิ่มทักษะอาจารย์ต่อยอดสู่การสร้างบุคลากรมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-17 15:24:43

คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา เพิ่มทักษะอาจารย์ต่อยอดสู่การสร้างบุคลากรมืออาชีพ

   เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารสายการบิน ณ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายและนำชมกระบวนการผลิตอาหารสายการบินโดย เชฟวัชรพงศ์ เมฆผึ้ง อาจารย์ผู้สอนฝ่ายครัวการบิน, เลขาธิการสมาพันธ์เชฟประเทศไทย และยังเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ