หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์การสะพานปลา ได้จัดฝึกอบรม “พริกแกงส้มสูตรชาววัง” ตามโครงการ Seafood Academy ระยะที่ 2
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์การสะพานปลา ได้จัดฝึกอบรม “พริกแกงส้มสูตรชาววัง” ตามโครงการ Seafood Academy ระยะที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-26 14:34:07

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ องค์การสะพานปลาจัดฝึกอบรม “พริกแกงส้มสูตรชาววัง”

      วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ องค์การสะพานปลา ได้จัดฝึกอบรม “พริกแกงส้มสูตรชาววัง” ตามโครงการ Seafood Academy ระยะที่ 2 และโครงการพัฒนาต่อยอดอาชีพ กลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์สู่เครือข่าย Platform - FMO ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ โดยตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มาเป็นวิทยากรในการอบรมด้านสูตร ข้้นตอนการทำพริกแกงส้ม และ ขั้นตอนการบรรจุ การเก็บรักษา ณ โรงเรียนชุมชนช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี