หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตภัณฑ์จากกล้วย” ให้กับชาวบ้านชุมชนบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตภัณฑ์จากกล้วย” ให้กับชาวบ้านชุมชนบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-06-15 15:53:30


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตภัณฑ์จากกล้วย” 

ให้กับชาวบ้านชุมชนบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม


    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย รศ.ดร.ศิริลักษณ์  นามวงษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สาขาวิชาจุลวิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ได้แก่ ผศ.ดร.ศันสนีย์  แสนศิริพันธ์ ผศ.ดร.จิตรลดา  ชูมี อาจารย์ ดร.สาริสา ปิ่นคำ นางสาวทิวา  ศักดิ์ศรี และนักศึกษา นายอภิชัย  ไชยมงคล นายภคิน ถาวรธนิตกุล ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ได้แก่ เครื่องดื่มผงกล้วยพร้อมดื่ม กล้วยไม้ติม  กล้วยเมโล่ และกล้วยสติ๊ก ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครัวเรือนที่ 5) และชาวบ้านกลุ่มกล้วยบางคนที ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
   ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และยกระดับรายได้ให้กับคนครัวเรือนและประชาชนในชุมชนตำบลบางคนที พร้อมทั้งเป็นอาชีพเสริมของชาวชุมชนบางคนที ในช่วงที่ว่างจากการทำการเกษตร โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนได้