หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรอินทรี อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรอินทรี อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-16 15:45:41


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทีมคณะวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัย นำความรู้การแปรรูปอาหารจากผลงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ ถ่ายทอดความรู้ลงสู่ปฎิบัติต่อกลุ่มเกษตรกรอินทรี อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 530 คน นายอำเภอตระการ เกษตรอำเภอ กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสเกษตรมีความรู้เพิ่มเติมด้านนี้และกล่าวว่า“ไม่เคยมีมหาวิทยาลัยมาลงพื้นที่ให้ความรู้แบบนี้มาก่อน”