หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > อยากสร้างคอนเทนต์ เรียนสนุก...จบมามีงานทำ
อยากสร้างคอนเทนต์ เรียนสนุก...จบมามีงานทำ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-01 08:35:32


อยากสร้างคอนเทนต์

เรียนสนุก...จบมามีงานทำ 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์

แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล รหัสวิชา 3477

รับสมัครรอบที่ 2 ความสามารถทางวิชาการและโครงการทุนเพชรสุนันทา (Quota) 

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 30 มีนาคม 2566 

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม (Admin : พี่พั้นซ์

https://sci.ssru.ac.th/news/view/1102256603

https://www.dek-d.com/board/view/4078431

www.sci.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #สวนสุนันทา #คณะวิทย์ #วิทยาศาสตร์ #สวนสุนันทา #SCISSRU #สวนนันท์

#ดิจิทัลคอนเทนท์สุนันทา #SSRU  #TCAS66 #สวนนัน