หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทย์ฯ สวนสุนันทา จับมือ "หมึกแดง" ร่างหลักสูตร Inno-prochef
คณะวิทย์ฯ สวนสุนันทา จับมือ "หมึกแดง" ร่างหลักสูตร Inno-prochef

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-24 13:17:49

คณะวิทย์ฯ สวนสุนันทา จับมือ "หมึกแดง" ร่างหลักสูตร Inno-prochef

      วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 -12:00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ ผศ.สกุลตรา ค้ำชู และผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญยิ่ง กรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ ร่วมหารือกับ “เชฟหมึกแดง” หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารระดับประเทศ ในประเด็นการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง“เชฟหมึกแดง” ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร และกล่าวว่ามีความยินดีให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตร ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง