หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Energy Transition & Climate Change Management (ETC)” รุ่นที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Energy Transition & Climate Change Management (ETC)” รุ่นที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-10 13:51:34

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Energy Transition & Climate Change Management (ETC)” รุ่นที่ 3

     เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Energy Transition & Climate Change Management (ETC)” รุ่นที่ 3  ซึ่งมีผู้เข้าอบรมมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมี คุณวิศรุต ดวงจินดา เลขาธิการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน  เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารรับรองเกษะโกมล เขตดุสิต กรุงเทพฯ หัวข้อการอบรม : Design Principle: Passive & Active Design โดยได้รับเกียรติจาก  

1. คุณนิติศักดิ์ ชอบดํารงธรรม กรรมการบริหารบริษัท PLAN ARCHITECT จํากัด

2 รศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์ อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้