หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเท ...
2020-08-04 15:52:44
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้ช่วยศาสตราจารย ...
2020-08-04 12:55:38
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการใช้เครื่องชุดถ่ายภาพและเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรา ...
2020-08-03 16:13:38
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
เมื่อวันพุธที่ 22 และวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์     ชูอ ...
2020-08-03 15:35:16
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้ ...
2020-08-03 15:12:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2020-07-17 15:19:27
พิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นนายกสภาสวนสุนันทา
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองกา ...
2020-07-16 14:35:24
ข่าวย้อนหลัง