หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ต่อเนื่องวันที่สอง
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงก ...
2019-07-23 19:18:19
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมกำหนดทิศทางร่วมกัน
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ก ...
2019-07-23 11:22:14
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2019-07-22 14:39:31
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่า
เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ...
2019-07-22 12:29:07
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ...
2019-07-19 18:10:54
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมิน ...
2019-07-19 15:14:30
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประ ...
2019-07-19 14:35:59
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจวัดอนุภาคฝุ่นในสิ่งแวดล้อมตามวิธีมาตรฐาน”
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอิน ...
2019-07-12 16:34:31
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจ ...
2019-07-12 15:37:12
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมิ ...
2019-07-12 14:25:53
ข่าวย้อนหลัง