หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมผู้บริหารประจำคณะ
วันที่ 24 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารประจำคณะ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ...
2018-09-24 16:02:04
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดประชุมวิพากษ์ 2 หลักสูตร
วันที่ 21 กันยายน 2561 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จั ...
2018-09-21 16:23:47
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จับมือ วช. ไบโอเทค จัดอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ”
วันที่ 20-21 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2018-09-21 15:21:08
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด ...
2018-09-20 15:02:14
การประกวดดาวเดือน ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือ ...
2018-09-17 17:06:27
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (ระดับต้น)
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (ระดับต้น) เพ ...
2018-09-17 15:41:57
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้แด่ ผู้เกษียณอายุรา ...
2018-09-17 15:05:43
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 อาคาร 26 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ ...
2018-09-11 18:25:55
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นพยาน การลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Ho Chi Minh City Open University (HCMCOU)
วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือบันทึกความ ...
2018-09-10 15:34:58
ข่าวย้อนหลัง