หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้ากราบนมัสการ พระราชาคณะชั้นธรรม เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจา ...
2018-06-20 11:48:12
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เครื่องมือวัดปริมาณสารโลหะหนักโดยเทคนิค High Resolution Spectrophotoscopy”
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จ ...
2018-06-19 11:20:39
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE(TUCC) 2018 THAILAND'S LARGEST CHEF COMPETITION OF THE YEAR ระดับนานาชาติ จำนวน 36 รางวัล
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  - 2 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำน ...
2018-06-19 10:57:06
นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศไต้หวัน ร่วมแข่งขันการทำบะหมี่ คว้ารางวัลในลำดับที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งได ...
2018-06-19 09:43:24
สวนสุนันทาผลักดันคณะวิทยาศาสตร์ฯ จับมือร่วมกับ UAE มุ่งพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่ว ...
2018-06-15 18:33:33
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่ว ...
2018-06-15 16:31:41
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งประชุมอย่างต่อเนื่อง หารือการปรับปรุงเว็บไซต์
วันที่  13 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที หั ...
2018-06-14 14:41:11
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งวางแผนงานกิจกรรม 80 ปี สวนสุนันทา
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ&nb ...
2018-06-14 14:34:21
ประชุมจัดทำข้อมูลศักยภาพหน่วยงาน กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร ...
2018-06-14 14:22:39
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ค ...
2018-06-08 11:18:25
ข่าวย้อนหลัง