หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562
เมื่อวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    คณะ ...
2018-11-15 18:57:01
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ...
2018-11-15 17:16:17
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานรายวิชาอาหารไทยชาววัง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รายวิชาอาหารไทยชาววัง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดการเรี ...
2018-11-15 16:42:20
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ ...
2018-11-15 15:51:46
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Liuzhou Vocational and Technical College (LVTC)
   วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2018-11-15 15:08:53
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ที่ได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2018-11-15 15:09:07
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “นวัตกรรมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ดี”
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมนานาชาติ ...
2018-11-13 10:19:23
คหกรรมศาสตร์ อบรมการแกะสลักผักผลไม้
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อบรมการแกะสลักผักผลไม้ โดย อาจารย์ จิราพร วีณุตตรานนท์ ...
2018-11-12 14:36:45
คหกรรมศาสตร์ อบรมการทำ“ลูกชุบ”
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดอบรมการทำอาหาร ในส่วนของรอบบ่าย กับเมนูขนม “ลูก ...
2018-11-12 13:47:01
ข่าวย้อนหลัง