หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาเคมี จัดบรรยาย หัวข้อ "The Development of C- Aoss Invention and how to change to Innovation" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ในรายวิชาสัมมนาเคมี
     วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 26103 สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2019-09-12 15:56:12
ประชุมรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 26109 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมรองคณบดี ผู้ช่วยคณ ...
2019-09-12 13:08:09
นักศึกษา จาก De Montfort University ประเทศอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นวันที่สอง ในคาบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
          เช้าวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องเรียน 26505 อาคารคณะวิทยาศาสตร์แ ...
2019-09-11 11:51:54
SHARP อบรมสาธิตการทำขนมด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
      วันที่ 9 กันยายน 2562   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได ...
2019-09-10 16:57:12
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าพบ ผู้บริหารคณะ เพื่อรายงานผลการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ สาธารณรัฐเช็ก
         วันที่ 5 กันยายน 2562 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาล ...
2019-09-06 11:15:08
นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562        ...
2019-09-03 17:00:37
คณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
      วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการ ...
2019-08-29 17:29:49
ข่าวย้อนหลัง