หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อม SCI SSRU Mini Conference 2019
วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเตรียมความพร้อม “งานประชุมวิชาการ ...
2019-01-14 14:15:38
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ 10 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ ...
2019-01-11 18:13:20
คณะวิทยาศาสตร์ฯ คึกคัก สอบสัมภาษณ์ รอบที่1 Portfolio
เช้าวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio โดยบรรยากาศเป ...
2019-01-11 11:39:47
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 9 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธา ...
2019-01-09 17:20:30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ 7 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะ ...
2019-01-07 15:46:04
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วันที่ 2 มกราคม 2562  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณ ...
2019-01-02 15:11:32
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
วันที่ 2 มกราคม 2562  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณ ...
2019-01-02 14:51:42
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นรับรางวัลคุณภาพระดับหน่วยงาน (SSRU Quality Award)
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นรับโ ...
2018-12-28 10:03:24
ศูนย์วิทยาศาสตร์สร้างความร่วมมือ ศึกษาดูงานบริษัท UAE
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-12-25 16:42:46
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประ ...
2018-12-21 13:47:41
ข่าวย้อนหลัง