หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
    วันที่ 22 มีนาคม 2562  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย ...
2019-03-22 17:29:38
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
   วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ...
2019-03-22 13:01:23
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการเสวนาพิเศษ 3Rs “Beat Plastic Pollution”
    วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ ...
2019-03-21 16:30:08
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อบรม CPR เรียนรู้ทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
    วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได ...
2019-03-20 18:33:30
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด (SHARP) อบรมสาธิตการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วันที่ 18 มีนาคม 2562   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก คุณปภาภ ...
2019-03-18 16:57:03
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ระบบมาตรฐาน ISO17025” ครั้งที่ 3
    วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ...
2019-03-15 17:43:35
ประชุมผู้บริหารประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ...
2019-03-14 11:39:11
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท MFEC จำกัดมหาชน จัดบรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนานักศึกษาในการปฏิบัติงานทางด้านไอที
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาว ...
2019-03-14 11:35:51
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ้อมดับเพลิง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิ ...
2019-03-07 09:58:04
ข่าวย้อนหลัง