หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ณ ต่างประเทศ
วันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบก ...
2018-03-22 10:15:08
ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำโดย ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประ ...
2018-03-19 16:30:53
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งดำเนินโครงการ SCI SSRU Mini Conference
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้ว ...
2018-03-16 16:22:25
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 โดย ผู้ ...
2018-03-15 15:22:05
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 14 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ   โดย ผู้ช่วยศาสต ...
2018-03-15 15:19:28
คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือเตรียมความพร้อม เดินทางทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี
วันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณ ...
2018-03-14 09:52:16
ประชุมหารือเตรียมความพร้อม การจัดโครงการ Mini conference
วันที่ 9 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิ ...
2018-03-14 09:48:06
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "หุ่นฟิตชีวิตเปลี่ยน"
วันที่ 9 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการออก ...
2018-03-14 09:44:53
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา เพื่อเร่งผลักดันการพัฒนาเว็บไซต์ มุ่งสู่การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
วันที่ 9 มีนาคม 2561 งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการปรับปรุงเว็บไ ...
2018-03-14 09:41:03
ประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประกาศการจัดตั้งและบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนา
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ...
2018-03-14 09:08:12
ข่าวย้อนหลัง