หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
    วันที่ 22 มีนาคม 2562  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย ...
2019-03-22 17:29:38
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
   วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ...
2019-03-22 13:01:23
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการเสวนาพิเศษ 3Rs “Beat Plastic Pollution”
    วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ ...
2019-03-21 16:30:08
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อบรม CPR เรียนรู้ทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
    วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได ...
2019-03-20 18:33:30
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ระบบมาตรฐาน ISO17025” ครั้งที่ 3
    วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ...
2019-03-15 17:43:35
ประชุมผู้บริหารประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ...
2019-03-14 11:39:11
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท MFEC จำกัดมหาชน จัดบรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนานักศึกษาในการปฏิบัติงานทางด้านไอที
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาว ...
2019-03-14 11:35:51
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.3 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศา ...
2019-03-01 14:50:12
ประชุมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสต ...
2019-02-27 17:27:27
ข่าวย้อนหลัง