หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

โครงการค่ายอาสาพัฒนา “เติมฝันให้น้อง” ครั้งที่ 8
ชมรม Sport Sci Club คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดทำโครงการค่าย ...
2020-05-25 13:50:50
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2020-05-15 15:05:44
ประชุมการจัดการระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และผู้อำ ...
2020-05-05 17:22:24
ประชุมแผนการจัดตารางการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ฝ่ายบริการการศึกษ ...
2020-03-19 11:06:25
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์ COVID-19
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ ...
2020-03-18 11:07:31
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญผ ...
2020-03-17 16:33:26
การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ ...
2020-02-21 15:34:34
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ...
2020-02-20 13:04:04
ข่าวย้อนหลัง