หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ประชุมรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 26109 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมรองคณบดี ผู้ช่วยคณ ...
2019-09-12 13:08:09
SHARP อบรมสาธิตการทำขนมด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
      วันที่ 9 กันยายน 2562   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได ...
2019-09-10 16:57:12
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
       วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา ...
2019-08-27 13:27:30
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26109 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดป ...
2019-08-23 10:35:11
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช ...
2019-08-21 15:49:53
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ควบสองสาขาวิชา ผนึกกำลังด้านวิชาการ ตอบสนองตลาดงาน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ควบสองสาขาวิชา ผนึกกำลังด้านวิชาการ ตอบสนองตลาดงานเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 & ...
2019-08-19 14:45:14
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการเก็บขยะรวมใจสานสายใยน้องพี่ ประจำปี 2562
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะรวมใจสานสายใยน้องพี่ ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ...
2019-08-19 14:20:40
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม“สู่มืออาชีพ”
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรี ...
2019-08-13 15:50:47
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรม เทคนิคการสกัดน้ำมันจากพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศ ...
2019-08-13 14:49:04
ข่าวย้อนหลัง