หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

ศูนย์วิทย์ฯ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ศูนย์วิทย์ฯ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2 ...
2022-07-07 15:22:44
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำคลิป/วีดิทัศน์ แนะนำคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำคลิป/วีดิทัศน์ แนะนำคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...
2021-10-20 13:05:15
ผู้บริหารประชุมสัญจรพบสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้บริหารประชุมสัญจรพบสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ที ...
2021-10-06 17:15:14
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบครัวเรือนในโครงการบริการวิชาการ ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบครัวเรือนในโครงการบริการวิชาการให้สัมภาษณ์รายการ Talk T ...
2021-08-17 17:15:11
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดอบรม “การวางแผนและเลือกใช้สื่อออนไลน์ ที่เหมาะกับสินค้าของธุรกิจ (E-Commerce)”
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดอบรม “การวางแผนและเลือกใช้สื่อออนไลน์ ที่เหมาะกับสินค้าของธุรกิจ ( ...
2021-08-17 17:08:37
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV นำเสนอผลงานในโครงการ 8 ครัวเรือน
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTVนำเสนอผลงานในโครงการ 8 ครั ...
2021-08-16 14:42:45
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร (ในรูปแบบออนไลน์)
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิ ...
2021-08-08 15:27:09
ข่าวปัจจุบัน