หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผลักดันสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Fern University ประเทศเยอรมนี
    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิ ...
2019-02-20 10:16:49
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ ...
2019-02-18 14:11:24
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดพิธีทำบุญประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร ...
2019-02-18 10:33:00
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่โครงการจัดการความรู้ทางวิชาการ(KM) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2019-02-11 16:28:26
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือร่วมกับ Department of Family Welfare Vocational Education ประเทศอินโดนีเซีย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทค ...
2019-02-11 15:35:52
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางเข้าพบ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2019-02-07 14:48:29
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด (SHARP) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2019-02-05 15:01:13
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้การต้อนรับผู้แทนจาก International Development Research Centre (IDRC)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้ ...
2019-02-04 16:53:07
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดบรรยายแนะนำเครื่องกรองอากาศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้จัดบรรยายแน ...
2019-02-04 16:33:02
ข่าวย้อนหลัง