หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากนายกสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข ...
2019-04-24 16:41:49
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดศิลปะการร้อยมาลัย ผ่านรายการ “สุขแบบไทย ใจพอเพียง”
    วันที่ 3 เมษายน 2562 อาจารย์จิราพร วีณุตตรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิ ...
2019-04-03 18:47:32
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์การนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
    เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิท ...
2019-04-02 17:27:38
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ณ กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสด ...
2019-04-01 16:36:29
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ระดับนานาชาติ Osaka ประเทศญี่ปุ่น คว้ารางวัล Excellent Oral Presentation
  เมื่อวันที่ 16-19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสาขาวิชาวิ ...
2019-03-29 16:59:52
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด (SHARP) อบรมสาธิตการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วันที่ 18 มีนาคม 2562   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก คุณปภาภ ...
2019-03-18 16:57:03
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ้อมดับเพลิง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิ ...
2019-03-07 09:58:04
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะจากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยา ...
2019-02-28 16:13:14
คณะผู้แทนจากสถาบัน Chines Academy of Fishery Science (CAFS) เข้าเยี่ยมสนทนาความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 คณะผู้แทนจาก Chines Academy of Fishery Science (CAFS) ประเทศสาธารณ ...
2019-02-26 12:56:58
ข่าวย้อนหลัง