หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคนท ...
2022-06-29 17:46:35
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (FITCON 4th) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
2022-06-22 16:08:34
ฝ่ายบริการการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์แนะนำสาขาผ่าน Facebook Live
 เส้นทางสู่เชฟมืออาชีพ....ทักษะแน่นๆ ความสนุกรัวๆ...ต้องคหกรรมฯ สวนสุนันทาเท่านั้นวันอังคา ...
2022-06-23 11:05:37
ศูนย์วิทยาศาสตร์ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คอนโด เดอะ ปาร์คแลนด์ รัชดา-ท่าพระ
วันพุธ ที่  8 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ออกเก็บตัวอย่างน้ำคอนโด เดอะ ปาร์คแลนด์ รั ...
2022-06-22 15:29:32
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม จับมือ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยา ...
2022-06-22 15:44:52
ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมหารือกับผู้บริหารจากสถาบันวิจัยฯ เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมหารือกับผู้บริหารจากสถาบันวิจัยฯ เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติรา ...
2022-06-15 15:44:22
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่งเสริมนักศึกษาขึ้นทะเบียนพาณิชย์ 2 ผลิตภัณฑ์ ผลักดันเข้าสู่ผู้ประกอบการรายใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการโครงการ ...
2022-06-22 15:23:47
ข่าวย้อนหลัง