หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทาง Facebook Live เพจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เช้าวันนี้ (อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563) ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2020-06-30 14:42:05
อาจารย์สาขาวิชาเคมี ให้สัมภาษณ์แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านรายการ MHESI Inside ช่อง MOST Science Chanel
เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่าอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิ ...
2020-06-15 16:16:41
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เ ...
2020-04-22 12:47:11
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์ COVID-19
เช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารประจำคณะ ได้แก ...
2020-04-13 12:58:14
สาขาวิชาเคมี ถ่ายทอดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเลื่องชื่อ ผ่านรายการช่อง MOST SCIENCE CHANNEL
เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.พลอ ...
2020-03-20 13:44:08
การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติ ...
2020-03-11 15:49:17
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดจุดคัดกรองเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วันที่ 6 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดจุดคัดกรองเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตา ...
2020-03-06 13:36:53
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เผยแพร่อาหารชาววังตำรับพระวิมาดาเธอฯ ในรายการ “จดหมายเหตุกรุงศรี”สถานีโทรทัศน์ช่อง7สี
เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ...
2020-03-04 16:19:58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี"
เช้าวันนี้ (วันที่ 4 มีนาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ ...
2020-03-04 16:45:57
ข่าวย้อนหลัง