หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

บรรยากาศการสอบ TCAS (Portfolio) รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์ TCAS (Portfolio) รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2 ...
2018-03-07 15:29:00
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ขอแสดงความยินดี กับ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1
วันที่ 1 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบครุยวิทยฐานะบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และการมอบเ ...
2018-03-05 10:25:28
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับเกียรติบัตรการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ 15 มกราคม 2561 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับเกียรติบัตรการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากา ...
2018-01-19 16:07:52
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา ...
2018-01-03 15:02:34
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณ ...
2018-01-03 14:57:31
คณาจารย์คณะวิทย์ฯ เยือนฮ่องกง คว้ารางวัล “ผลงานนวัตกรรมและการออกแบบระดับนานาชาติ”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการส่งผลงานนวัตกร ...
2017-12-20 14:41:59
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่  6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ     ...
2017-12-12 16:13:29
ข่าวย้อนหลัง