หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย ...
2018-10-11 17:47:21
ศูนย์วิทยาศาสตร์ หารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กองเคมีวิเคราะห์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
       วันที่ 25 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุม ...
2018-09-25 16:18:32
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จับมือ วช. ไบโอเทค จัดอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ”
วันที่ 20-21 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2018-09-21 15:21:08
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด ...
2018-09-20 15:02:14
การประกวดดาวเดือน ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือ ...
2018-09-17 17:06:27
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (ระดับต้น)
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (ระดับต้น) เพ ...
2018-09-17 15:41:57
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้แด่ ผู้เกษียณอายุรา ...
2018-09-17 15:05:43
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นพยาน การลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Ho Chi Minh City Open University (HCMCOU)
วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือบันทึกความ ...
2018-09-10 15:34:58
อาจารย์สาขาวิชาเคมี เดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาเค ...
2018-09-10 15:17:21
ข่าวย้อนหลัง