หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

พิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิต โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณร
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร  จัดพิธี ...
2018-12-07 16:15:37
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในรัชกาลที่ 9
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหา ...
2018-12-04 12:22:13
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระทงให้กับอธิการบดีมหาวิทยาลัย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์จิราพร วีณุตตรานนท์ และ อาจารย์ธิดารัตน์ แสนพรม ตัวแทนคณาจารย์ พร้อม ...
2018-11-23 11:38:01
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับผู้บริหารจาก Chai Nan University of Pharmacy and Science (CNU) ประเทศไต้หวัน
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัต ...
2018-11-22 11:20:47
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แล ...
2018-11-20 11:28:29
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ สสสร. จัดอบรมบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณ ...
2018-11-19 11:16:39
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรอินทรี อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทีมคณะวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัย ...
2018-11-16 15:45:41
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานรายวิชาอาหารไทยชาววัง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รายวิชาอาหารไทยชาววัง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดการเรี ...
2018-11-15 16:42:20
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ ...
2018-11-15 15:51:46
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Liuzhou Vocational and Technical College (LVTC)
   วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2018-11-15 15:08:53
ข่าวย้อนหลัง