หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าหารือ เร่งวางแผน จัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ University Hradec Králové สาธารณะรัฐเช็ก
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้ ...
2018-08-09 11:06:29
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ผลักดันนักศึกษาอบรมภาคฤดูร้อน ณ Peter the Great St. Peters burg University สหพันธรัฐรัสเซีย
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร ...
2018-08-08 13:49:16
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เดินทางไปศึกษาดูงาน Chia Nan University of Pharmacy and Science ประเทศไต้หวัน
   วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2018-07-10 13:28:04
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เดินหน้าศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ...
2018-06-29 13:57:47
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้ากราบนมัสการ พระราชาคณะชั้นธรรม เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจา ...
2018-06-20 11:48:12
สวนสุนันทาผลักดันคณะวิทยาศาสตร์ฯ จับมือร่วมกับ UAE มุ่งพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่ว ...
2018-06-15 18:33:33
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่ว ...
2018-06-15 16:31:41
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
วันที่ 30 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดประชุมผู้บริหารคณะ ทั้งนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โ ...
2018-05-09 11:01:14
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ 26 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศ ...
2018-05-09 10:25:41
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วม “รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”
วันที่ 25 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้ว ...
2018-05-09 09:51:07
ข่าวย้อนหลัง