หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่  6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ     ...
2017-12-12 16:13:29
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญ เนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ"
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้ว ...
2017-12-12 16:06:24
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2560
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร ...
2017-11-09 09:06:38
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา ค ...
2017-11-30 10:06:42
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2017-10-25 17:31:22
ข่าวย้อนหลัง