หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมคณะ

4 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม 5 ส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ...
24 ต.ค. 60 - 24 พ.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7-8 พฤศจิกายน 2560 Open House 2017
  ...
24 ต.ค. 60 - 24 พ.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "หุ่นฟิตชีวิตเปลี่ยน"
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป !!! ...
13 ก.พ. 61 - 13 ก.พ. 62
อบรมการทำอาหาร
ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมการทำอาหารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
10 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
อาคารสดับสนธิ์เฉียดเกษม
กิจกรรมปัจจุบัน