หน้าหลัก > ประกาศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณ ...
2017-11-17 10:19:24
ประชุมคณะกรรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2017-11-15 19:05:21
นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว
         เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาคกหกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาด ...
2017-11-17 16:56:25
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1
         วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2017-11-15 19:00:04
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน
         เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายอภิลักษ์ เชื้อไชย น ...
2017-11-15 18:57:02
กิจกรรมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House SSRU 2017) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2017-11-15 18:47:15
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
         เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสต ...
2017-11-15 18:43:48
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2560
         วันที่ 30 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสต ...
2017-11-01 15:11:34
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
        เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ. ...
2017-11-01 11:31:40
ประกาศย้อนหลัง