หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Hradec Králové สาธารณรัฐเช็ก ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ University of ...
2018-12-12 11:58:26
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่าง ...
2018-12-06 14:16:08
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ Click!!! ...
2018-10-26 16:28:58
รับสมัคร!!! ผู้รับทุนการศึกษาเพื่ออบรมภาคฤดูร้อน ณ ณ University of Hradec Králové สาธารณรัฐเช็ก
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมภาคฤดูร้อน.pdfคุณสมบัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมภาคฤดูร้ ...
2018-10-19 18:36:59
รับสมัคร!!! ผู้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ รุ่นที่ 4
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา-นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ.pdfคุณสมบัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาเพื่อไปแลกเปล ...
2018-10-19 13:20:00
***ปิดรับลงทะเบียนอบรมการทำอาหาร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561***
ขอประกาศ!!! ***ปิดรับลงทะเบียนอบรมการทำอาหาร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ในรอบการอบรมการทำ"ผัดไท ...
2018-10-12 13:21:10
อบรมการทำอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมการทำอาหารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2018-10-10 16:35:47
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562
         ด้วย สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อ ...
2018-10-05 13:50:21
ประกาศย้อนหลัง