หน้าหลัก > ประกาศ

รับสมัคร!!! ผู้รับทุนการศึกษาเพื่ออบรมภาคฤดูร้อน ณ ณ University of Hradec Králové สาธารณรัฐเช็ก
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมภาคฤดูร้อน.pdfคุณสมบัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมภาคฤดูร้ ...
2018-10-19 18:36:59
รับสมัคร!!! ผู้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ รุ่นที่ 4
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา-นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ.pdfคุณสมบัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาเพื่อไปแลกเปล ...
2018-10-19 13:20:00
***ปิดรับลงทะเบียนอบรมการทำอาหาร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561***
ขอประกาศ!!! ***ปิดรับลงทะเบียนอบรมการทำอาหาร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ในรอบการอบรมการทำ"ผัดไท ...
2018-10-12 13:21:10
อบรมการทำอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมการทำอาหารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2018-10-10 16:35:47
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562
         ด้วย สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อ ...
2018-10-05 13:50:21
ศูนย์วิทยาศาสตร์ หารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กองเคมีวิเคราะห์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
        วันที่ 25 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ ...
2018-09-26 11:11:49
ประชุมผู้บริหารประจำคณะ
         วันที่ 24 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ ...
2018-09-26 11:08:55
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดประชุมวิพากษ์ 2 หลักสูตร
        วันที่ 21 กันยายน 2561 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม ...
2018-09-26 11:04:21
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จับมือ วช. ไบโอเทค จัดอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ”
        วันที่ 20-21 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ...
2018-09-21 16:42:35
ประกาศย้อนหลัง