หน้าหลัก > ประกาศ

รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 admission 2563 ด่วน!!!
เตรียมตัวให้พร้อม !!! สำหรับน้องๆที่ไปต่อรอบที่ 4 Admissionเริ่ม 7 - 20 พฤษภาคม 2563 นี้ !!!คณะวิทยา ...
2020-05-13 13:23:12
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่2/2562 และแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่1) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่2/2562 และแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรีย ...
2020-04-30 12:43:25
กิจกรรม Smart Start Idea by GSB startup
กิจกรรม Smart Start Idea by GSB startupประกวด Idea WoW โจทย์ประจำเดือนกันยายน 2562"นวัตกรรมใหม่ ...
2019-09-05 14:43:43
การสมัครรับทุนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Hradec Králové สาธารณรัฐเช็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมภาคฤ.docxคุณสมบัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาเพื่อฝึก.docxปฏิทินการรับ ...
2020-04-30 12:40:41
***ประกาศ !!! รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปี 2562 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) และ ภาคพิเศษ (รอบรับเพิ่มเติม) ***
รายละเอียด การมอบตัวเพิ่มเติม นักศึกษาภาคปกติ 62.pdfรายละเอียด การมอบตัวเพิ่มเติม นักศึกษาภาคพิเศษ ร ...
2019-09-05 14:44:04
ประกาศ !!! การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562
 ประกาศขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร.pdfแบบฟอร์มคำขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร.pdf ...
2019-09-05 14:43:56
แจ้ง เลื่อนการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แจ้ง เลื่อนการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2019-09-05 14:44:24
ประกาศย้อนหลัง