หน้าหลัก > ประกาศ

ประชุมโครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะว ...
2018-02-20 11:09:17
ประชุมสร้างความเข้าใจและมอบหมายงานนักศึกษาช่วยงาน
         เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาส ...
2018-02-19 14:52:26
สาขาวิชาเคมี จัดแสดงผลงานวิจัยนักศึกษา “โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง”
         เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาเคมี คณะวิทย ...
2018-02-19 14:49:45
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทค ...
2018-02-19 14:45:21
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการเดินสายแนะแนว โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
         เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทค ...
2018-02-19 14:39:36
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมงาน Open House โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ประสานโครงการแนะแนวต่อเนื่องครั้งที่สอง
        วันที่ 15 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู ...
2018-02-16 16:26:14
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการแนะแนวต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
         เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ ...
2018-02-16 16:03:18
ประกาศย้อนหลัง