หน้าหลัก > ประกาศ

***ประกาศ !!! รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปี 2562 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) และ ภาคพิเศษ (รอบรับเพิ่มเติม) ***
รายละเอียด การมอบตัวเพิ่มเติม นักศึกษาภาคปกติ 62.pdfรายละเอียด การมอบตัวเพิ่มเติม นักศึกษาภาคพิเศษ ร ...
2019-07-30 15:07:10
ประกาศ !!! การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562
 ประกาศขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร.pdfแบบฟอร์มคำขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร.pdf ...
2019-07-25 14:15:11
แจ้ง เลื่อนการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แจ้ง เลื่อนการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2019-07-23 13:50:55
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ณ ต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบ ...
2018-12-26 13:52:17
ประกาศย้อนหลัง