ติดต่อเรา


 แผนที่มหาวิทยาลัย


  แผนที่ในมหาวิทยาลัย


สถานที่ตั้ง

เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


การเดินทางด้วยรถประจำทาง

ถนนราชวิถี 18 19 28 56 108 510 515 539

ถนนสามเสน 3 9 16 19 30 32 33 49 64 65 90 110 505 524


สอบถามรายละเอียด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1143-1145

โทรสาร 02-160-1146

E-mail : science_technology@ssru.ac.th

Facebook : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา